CatalanEspañol (spanish formal Internacional)

melias residencia gent- gran

ACTIVITATS

A “El Jardí de l'Empordà”, comptem amb un programa especialitzat d’activitats, encaminades a desenvolupar al màxim totes les capacitats del resident i fomentar la seva participació, distracció e independència. Les activitats cognitives i emocionals desenvolupades per Maria Blasa Vilches, psicòloga i logopeda, les físiques, per Roser Higuera, fisioterapeuta i la lúdica per Mari Carmen Orozco, educadora social.

Tallers :: Residència Tercera Edat El Jardí de l'Empordà - Vilamalla

Excursions :: Residència Tercera Edat El Jardí de l'Empordà - Vilamalla

Nadals :: Residència Tercera Edat El Jardí de l'Empordà - Vilamalla

Quines :: Residència Tercera Edat El Jardí de l'Empordà - Vilamalla

Nadales :: Residència Tercera Edat El Jardí de l'Empordà - Vilamalla

Festa de la vellesa :: Residència Tercera Edat El Jardí de l'Empordà - Vilamalla

Carnavals :: Residència Tercera Edat El Jardí de l'Empordà - Vilamalla

Aniversaris :: Residència Tercera Edat El Jardí de l'Empordà - Vilamalla

Centenaris :: Residència Tercera Edat El Jardí de l'Empordà - Vilamalla

Concerts :: Residència Tercera Edat El Jardí de l'Empordà - Vilamalla

 
facebookokinstagramok